Aktualności projektowe

Ważna informacja

Od dnia 01.01.2022 r. następuje skrócenie terminu ważności bonów do 4 miesięcy. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami rekrutacyjnymi do projektu w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne.

czytaj dalej

Wypełnij wniosek samodzielnie!

Drogi Przedsiębiorco! Zapraszamy Cię do skorzystania z bonów rozwojowych w Małopolsce Zachodniej. Wystarczy, że wypełnisz wniosek podczas aktywnej rundy naboru (informacja o aktywnej rundzie naboru pojawia się w aktualnościach. Masz problem z wypełnieniem wniosku? Masz wątpliwości? Obawiasz się,...

czytaj dalej

Nabór na bony rozwojowe w dniach 19.09.2022 – 23.09.2022

Zapraszamy do składania wniosków na bony rozwojowe w kolejnym naborze dedykowanym dla średnich przedsiębiorstw. Wnioski zgłoszeniowe można wysyłać wyłącznie poprzez system netBon od dnia 19.09.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 23.09.2022 r. do godz. 18:00 (lub do wyczerpania alokacji). Pamiętaj –...

czytaj dalej

Projekt: Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

subregionu Małopolski Zachodniej

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy,
Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.
Numer projektu: RPMP.08.04.01-12-0076/19
Wartość projektu: 15 133 415,00 zł, w tym współfinansowanie UE 11 047 775,00 zł.

Dla kogo

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców z sektora MŚP oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu Małopolski Zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski).

W projekcie mogą brać udział osoby z niepełnosprawnościami, które mogą zgłosić Beneficjentowi/Partnerom dodatkowe potrzeby, umożliwiające im udział w projekcie.

W ramach dostępności Beneficjent/Partnerzy zapewniają możliwość skorzystania z następujących usprawnień:

 • biura projektu dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,
 • możliwość uczestniczenia we wsparciu z udziałem psa asystującego,
 • wsparcie asystenta,
 • inne usprawnienia – w zależności od potrzeb osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Potrzeby można zgłaszać za pośrednictwem telefonu, maila, osobiście.

Dofinansowanie

W ramach projektu Przedsiębiorca otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% Przedsiębiorca pokrywa ze środków własnych – jako tzw. wkład własny).

Dofinansowanie może zostać zwiększone do 80% (wkład własny Przedsiębiorcy wynosi 20%) na wsparcie:

 • dla pracowników powyżej 50 roku życia,
 • dla pracowników o niskich kwalifikacjach,
 • na usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

oraz na usługi rozwojowe dla:

 • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Andrychów, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Wadowice),
 • przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER.

BON czyli CO?

Bon rozwojowy – to elektroniczny bon uprawniający Przedsiębiorcę oraz skierowanego przez Przedsiębiorcę Pracownika, do skorzystania z usług rozwojowych w ramach Projektu.

Wartość 1 bonu = 60,00 PLN

Ważność bonu: 6 miesięcy

Limity bonów:

 • usługa szkoleniowa – 1 bon/godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
 • usługa doradczej (coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 2 bony/godz. (tj. 120,00 zł/godz.),
 • usługa jednorazowa (egzamin) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł

Dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia, w sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł lub 30 zł.

Ważne informacje i instrukcje

Z

Najczęściej zadawane pytania i objaśnienia

Z

Instrukcje dla przedsiębiorców

Z

Instrukcje dla usługodawców

Dołącz do systemu netBon

Po prawej stronie możesz zarejestrować się lub zalogować do systemu obsługującego dofinansowanie przy pomocy bonów rozwojowych.

Wszelkie pytania lub problemy związane z obsługą systemu NetBon prosimy kierować bezpośrednio do Operatorów. Wszystkie problemy techniczne będą rozwiązywane przy udziale Obsługi Wsparcia Technicznego Systemu NetBon.

Biuro projektu i punkty obsługi

Lider projektu

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

32-600 Oświęcim

tel.: 33/ 847 54 75

email: szih@netbon.pl

pon. – pt. 8 – 16

Partner 1

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o

ul. Bałysa 1

34-100 Wadowice

tel.: 798 297 678

email: oswiata@netbon.pl

pon., śr., pt. 9 – 13

Partner 2

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.

ul. Gospodarcza 24

32-600 Oświęcim

tel.: 33/ 844 73 44

email: cbmz@netbon.pl

pon. – pt. 8 – 16

Informację o projekcie można uzyskać także w godzinach popołudniowych i weekendy pod numerem telefonu 693-279-830.

Skip to content